środa, 31 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 05 listopada 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 29 października 2012

II OPOLSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Pragę zaprosić Państwa do udziału w II Edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu.

8-9 grudnia 2012, na Placu Katedralnym w Opolu zabłyśnie świąteczna choinka. Na placu wyląduje wielki namiot, który będzie miejscem świątecznych spotkań z kulturą i rzemiosłem.

Ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, oryginalne prezenty w postaci biżuterii i ceramiki artystycznej, rzeźby drewnianej, wyśmienite swojskie jadło, ciasta, nalewki, grzańce, miody, przetwory z owoców i warzyw, przeróżne chleby na zakwasie, ekologiczne kosmetyki, rękodzieła ludowe - to tylko niektóre z produktów, które pragnęlibyśmy zaproponować Opolanom podczas tego jarmarku w Opolu.

Pieniądze, które zostaną pozyskane podczas jarmarku zostaną przeznaczone na renowację Katedry Opolskiej.

Tegorocznej edycji imprezy towarzyszyć będzie szereg atrakcji i wydarzeń dodatkowych. Oprócz koncertów, warsztatów, pokazów rzemiosła i wystaw przygotowaliśmy dla Opolan kilka świątecznych niespodzianek. 

Mamy nadzieję, że i Państwa u nas nie zabraknie :)

Bardzo proszę mailowo przesłać swoją wstępną chęć udziału.

Bardzo proszę o szybki kontakt, bo liczba miejsc ograniczona.


Pozdrawiam,
Katarzyna Woźniak

Agencja Reklamowa LOYAL Spółka Jawna
ul.  Pomorska 3   45-321 Opole
Tel./Fax + 48 77 4564744, 4566020 Fax + 48 77 4530330
Skype: katarzyna LOYAL

Projekt „Czas na nas- praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli/ki oraz instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu branży piekarniczej, cukierniczej i gastronomicznej z terenu całej Polski do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt.: „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i IPZN, poprzez realizację programu doskonalenia zawodowego w wiodących i innowacyjnych przedsiębiorstwach w postaci praktyk. Dzięki nim:
 • wymienisz doświadczenia z najlepszymi,
 • poznasz innowacyjne rozwiązania w swojej branży,
 • prowadzone przez Ciebie zajęcia staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Praktyki są przewidziane na 10 dni roboczych w wymiarze 8 godz. dziennie. Mile widziani nauczyciele/ki powyżej 45 r.ż.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!!!!!!!!! W ramach praktyk zapewniamy: badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW, wyżywienie, odzież, zwrot kosztów dojazdu, noclegi.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.mirip.org.pl w zakładce PO KL 3.4.3 Branża spożywcza i gastronomiczna.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!!!

Dane kontaktowe:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149)
fax. (22) 838 35 53
www.mirip.org.pl – zakładka- PO KL 3.4.3 branża spożywcza i gastronomiczna

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy INNOWACYJNE FIRMY WYKORZYSTUJĄCE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I SPOŻYWCZEJ

Współpraca polegałaby na przyjęciu uczestników projektu „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu” – nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu na 10-dniowe praktyki w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz.
Korzyści :
 • promocja branży i firmy (m.in. na stronie www.mirip.org.pl),
 • wynagrodzenie dla opiekuna praktyk,
 • nawiązania współpracy w zakresie pozyskiwania uczniów na praktyki, a po ukończeniu szkoły pracowników,
 • realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej.
Zapewniamy:
 • zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia praktyk (artykuły spożywcze),
 • ubrania ochronne, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu,
 • pokrywamy koszty badań lekarskich i ubezpieczeń NNW.


Więcej informacji:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149, 115)
fax. (22) 838 35 53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości pragnie zaprosić nauczycieli i nauczycielki oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu, którzy kształcą
w zawodach takich jak:
technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy, do udziału w ogólnopolskim Projekcie „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz aktualizacja wiedzy 255 nauczycieli\ek oraz instruktorów\ek praktycznej nauki zawodu w tym 218 mężczyzn i 37 kobiet kształcących w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy,
poprzez realizację programów doskonalenia zawodowego podczas praktyk w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Dzięki Projektowi będą Państwo mogli: zdobyć dodatkowe cenne doświadczenie i wiedzę z branży, wymienić doświadczenie zawodowe z najlepszymi w branży motoryzacyjnej oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu:  www.moto.mirip.org.pl
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy także do kontaktu pod adresem e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl oraz pod numerem telefonu (22) 838 32 17 wew. 115 i 143 lub pod numerem faxu (22) 838 35 53.

Przedsiębiorco zapraszamy!!!

W związku z realizacją projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa, które wykorzystują najnowsze rozwiązania w branży motoryzacyjnej i zechcą przyjąć nauczycieli/ki praktycznej nauki zawodu i instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu na 10 dniowe praktyki w zawodach:
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
Korzyści dla przedsiębiorców:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dla Opiekuna praktyk,
 • Promocja branży i firmy,
 • Zaświadczenie dla przedsiębiorstwa o udziale w projekcie,
 • Realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej,
 • Bezpłatny 10-dniowy udział wykwalifikowanego nauczyciela w pracy przedsiębiorstwa,
 • Pokrywamy koszty wymaganego ubezpieczenia, ubrań ochronnych  i badań lekarskich.
Więcej informacji:
Agnieszka Bieńkowska
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel. 22 838 32 17 wew. 143, fax: 22 838 35 53

piątek, 26 października 2012

Nabór Specjalistów do projektu „Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Partnerem z Niemiec, tj. Mittel- und Osteuropazentrum z terenu Nadrenii - Palatynatu, wspólnie realizują promocyjny projekt ponadnarodowy pod nazwą Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim.
Celem projektu jest zaadoptowanie dobrych praktyk realizowanych już z powodzeniem
na obszarze Niemiec na teren województwa opolskiego. Przedmiotowe inicjatywy
to rozwiązania dotyczące pośrednictwa w procesie kojarzenia i przejmowania firm
o ugruntowanej pozycji znajdującej się w fazie schyłkowej (m.in. ze względu na wiek przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do nowo powstałych i powstających przedsiębiorstw
o pokrewnym profilu, a także kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach realizacji projektu niezbędne jest wyselekcjonowanie 25 specjalistów z opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy będą uczestniczyli w adaptacji dobrej praktyki
oraz prowadzili spotkania informacyjne.

Zadania specjalisty:
 1. Uczestnictwo w dwóch pięciodniowych wizytach studyjnych do Nadrenii – Palatynatu oraz dwudniowych warsztatach w Opolu (16 godzin), podczas których grupa specjalistów zapozna się z dobrymi praktykami.
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie od 2 do 4 spotkań informacyjnych w gminach/miastach powiatowych województwa opolskiego,
  podczas których specjaliści zapoznają uczestników (osoby pozostające bez zatrudnienia) z funkcjonującymi na terenie Niemiec inicjatywami wspierającymi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i możliwości ich zaadoptowania na terenie województwa opolskiego.
Kto może zostać specjalistą?
Warunki koniecznie:
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w IOB,
 • prowadzenie szkoleń i/lub konsultacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • znajomość MS Office.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w charakterze specjalisty proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, życiorysu, oświadczenia o spełnieniu wymogów zawartych w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie OCRG lub pocztą na adres:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
45-716 Opole ul. Spychalskiego 1a
III piętro- sekretariat
z dopiskiem : „Centra Startowe – rekrutacja Specjalistów”

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 listopada 2012r.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów można znaleźć na stronie OCRG: www.ocrg.opolskie.pl na BIP/Ogłoszenia o Naborze.

czwartek, 25 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 października 2012r. (piątek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul.Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Polsko -niemiecka giełda kooperacyjna

W dniach 6 - 8 listopada 2012 r. Opolszczyzna będzie gościć przedsiębiorców z Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat (Niemcy), którzy w ramach misji gospodarczej podejmą starania w kierunku poznania rynku opolskiego oraz nawiązania kontaktów handlowych z opolskimi firmami.
Jednym z kluczowych punktów programu wizyty będzie ponadbranżowa giełda kooperacyjna, która odbędzie się 7listopada br. w sali „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych przystąpieniem do rozmów dwustronnych z partnerami niemieckimi, do udziału w giełdzie kooperacyjnej.
W załączniku znajduje się informacja o profilach firm z Nadrenii-Palatynatu, które zgłosiły chęć udziału w giełdzie kooperacyjnej oraz charakterystyka poszukiwanych partnerów z województwa opolskiego, a także formularz zgłoszeniowy, który zainteresowani przedsiębiorcy powinni wysłać w terminie do 31 października 2012 r. drogą elektroniczną na adres r.kulig@ocrg.opolskie.pl.

Organizatorem misji gospodarczej ze strony niemieckiej jest Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. Organizacyjną giełdy kooperacyjnej dla firm i instytucji z terenu województwa opolskiego zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Nadrenii-Palatynacie oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Osobami kontaktowymi w sprawach organizacyjnych są:

Roland Kulig
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki www.ocrg.opolskie.pl
Tel.: 0048 77 4033643; Fax:
E-Mail: r.kulig@ocrg.opolskie.pl

Joanna Lisowska-Nowak
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO www.opolskie.pl Tel.: 0048 77 4429346; Fax: 0048 77 4429340

dr Przemysław Łebzuch
Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie–Hahn www.opolskie.de
Tel: 0049 6543 509437; Fax: 0049 6543 509439

wtorek, 23 października 2012

Kurs obsługi programu AutoCAD - harmonogram na listopad

Nastąpiła mała zmiana w terminie najbliższego, listopadowego  kursu obsługi programu AutoCAD. Kurs odbędzie się w dniach 5, 7, 8, 9, 12 w godzinach od 15:30 do 20:00.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj. Wszystkim osobom zapisanym przesłane zostaną szczegółowe informacje na temat kursu. Godziny są dość nietypowe, ale niestety innych zaproponować na razie nie możemy.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

środa, 17 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Kluczborku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 19 października 2012r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00.
Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem:  

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 18 października 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 16 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 17 października 2012r. (środa) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul.Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 15 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 16 października 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00! Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem: 

piątek, 12 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Łubnianach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Łubnian i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 15 października 2012r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Łubnianach (ul. Opolska 104). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!
Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem: http://opolskie.ksu.parp.gov.pl/

środa, 10 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Krapkowicach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Krapkowic i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 11 października 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Krapkowicach (ul.Prudnicka24). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!
Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem: http://opolskie.ksu.parp.gov.pl/

piątek, 5 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 08 października 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul.Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!
Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem:  

środa, 3 października 2012

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (część 1 i 2, 5dni, 30 h lekcyjnych)

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO jest połączeniem podstaw teoretycznych z części 1 oraz praktyką podczas pracy z programem NORMA PRO z części 2.
Kurs rozpocznie się w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Po dwóch dniach szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 5
Ilość godzin lekcyjnych: 30
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 1450,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (2 dni, 12h lekcyjnych)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania szkolenie z obsługi programu Norma PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Dla optymalnej pracy szkolącego z uczestnikami, grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 5 osób.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek - piątek)
Cena: 600,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

poniedziałek, 1 października 2012

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania "kurs kosztorysowania od podstaw" prowadzony w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 600,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 02 października 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!