poniedziałek, 1 października 2012

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania "kurs kosztorysowania od podstaw" prowadzony w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 600,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.