środa, 3 października 2012

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (część 1 i 2, 5dni, 30 h lekcyjnych)

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO jest połączeniem podstaw teoretycznych z części 1 oraz praktyką podczas pracy z programem NORMA PRO z części 2.
Kurs rozpocznie się w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

Po dwóch dniach szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 5
Ilość godzin lekcyjnych: 30
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 1450,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.