poniedziałek, 29 października 2012

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy INNOWACYJNE FIRMY WYKORZYSTUJĄCE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I SPOŻYWCZEJ

Współpraca polegałaby na przyjęciu uczestników projektu „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu” – nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu na 10-dniowe praktyki w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz.
Korzyści :
  • promocja branży i firmy (m.in. na stronie www.mirip.org.pl),
  • wynagrodzenie dla opiekuna praktyk,
  • nawiązania współpracy w zakresie pozyskiwania uczniów na praktyki, a po ukończeniu szkoły pracowników,
  • realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej.
Zapewniamy:
  • zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia praktyk (artykuły spożywcze),
  • ubrania ochronne, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu,
  • pokrywamy koszty badań lekarskich i ubezpieczeń NNW.


Więcej informacji:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149, 115)
fax. (22) 838 35 53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego