poniedziałek, 29 października 2012

Projekt „Czas na nas- praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli/ki oraz instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu branży piekarniczej, cukierniczej i gastronomicznej z terenu całej Polski do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt.: „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i IPZN, poprzez realizację programu doskonalenia zawodowego w wiodących i innowacyjnych przedsiębiorstwach w postaci praktyk. Dzięki nim:
  • wymienisz doświadczenia z najlepszymi,
  • poznasz innowacyjne rozwiązania w swojej branży,
  • prowadzone przez Ciebie zajęcia staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Praktyki są przewidziane na 10 dni roboczych w wymiarze 8 godz. dziennie. Mile widziani nauczyciele/ki powyżej 45 r.ż.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!!!!!!!!! W ramach praktyk zapewniamy: badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW, wyżywienie, odzież, zwrot kosztów dojazdu, noclegi.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.mirip.org.pl w zakładce PO KL 3.4.3 Branża spożywcza i gastronomiczna.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!!!

Dane kontaktowe:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149)
fax. (22) 838 35 53
www.mirip.org.pl – zakładka- PO KL 3.4.3 branża spożywcza i gastronomiczna