poniedziałek, 29 października 2012

Przedsiębiorco zapraszamy!!!

W związku z realizacją projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa, które wykorzystują najnowsze rozwiązania w branży motoryzacyjnej i zechcą przyjąć nauczycieli/ki praktycznej nauki zawodu i instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu na 10 dniowe praktyki w zawodach:
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Blacharz samochodowy
Korzyści dla przedsiębiorców:
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dla Opiekuna praktyk,
  • Promocja branży i firmy,
  • Zaświadczenie dla przedsiębiorstwa o udziale w projekcie,
  • Realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej,
  • Bezpłatny 10-dniowy udział wykwalifikowanego nauczyciela w pracy przedsiębiorstwa,
  • Pokrywamy koszty wymaganego ubezpieczenia, ubrań ochronnych  i badań lekarskich.
Więcej informacji:
Agnieszka Bieńkowska
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel. 22 838 32 17 wew. 143, fax: 22 838 35 53