środa, 3 października 2012

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (2 dni, 12h lekcyjnych)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania szkolenie z obsługi programu Norma PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Dla optymalnej pracy szkolącego z uczestnikami, grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 5 osób.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek - piątek)
Cena: 600,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.