czwartek, 29 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r. (piątek) oraz 03 grudnia 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

sobota, 24 listopada 2012

INFORMACJA O REKRUTACJI

INFORMACJA O REKRUTACJI

„Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"
to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.

Do kogo adresowane są szkolenia:
- managerowie
- właściciele firm i przedsiębiorstw
- trenerzy
- osoby związane z kształtowaniem umiejętności i postaw innych
- osoby zajmujące się szkoleniami
- osoby z działu HR
- osoby zainteresowane rozwojem w kierunku coachingu

czwartek, 22 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Kluczborku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2012r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00.

środa, 21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe -„Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

Zapytanie ofertowe -Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”o kodach CPV 92211000-3 Usługi produkcji radiowej oraz 30199730-6 wizytówki.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 20 listopada 2012

Wykonawca zadania pn. „Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” zapytania ofertowego nr 2/6.2/11/2012 / 4/6.2/PN/2012 z dnia 05.11.2012 r. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, został rozstrzygnięty. 
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
PRINT TERMINAL Sławomir Ożug
Ul. Ozimska 40/310
45-058 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

Wykonawca zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej zapytania ofertowego nr 3/6.2/11/2012/ 5/6.2/PN/2012 z dnia 05.11.2012 r. - wybrany

Informujemy, że konkurs na ”Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej” w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, został rozstrzygnięty. 
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
PRO-SERWIS Marek Karcz
Ul. Krawiecka 11
45-024 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

piątek, 16 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00! Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem: 

poniedziałek, 12 listopada 2012

Zapytanie oferte - Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanym dalej Zamawiającym, projektu pn.: „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej”, kod CPV: 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 92220000-9 – Usługi telewizyjne, 92221000-6 – Usługi produkcji telewizyjnej.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.

Sprostowanie do zapytania: 5/6.2/11/2012

Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 192 godziny.

Sprostowanie do zapytania nr 6/6.2/11/2012

Maksymalna liczba godzin w ramach przeprowadzenia wsparcia doradczego w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy (konsultacje tematyczne,
jak i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych na bieżąco) wynosi 400 godzin.

Maksymalna liczba godzin w ramach pomocy doradczej po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej (np. efektywne wykorzystanie/rozliczanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, mentoring) wynosi 100 godzin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH, W RAMACH PROJEKTU: „PROFESJONALNI I SKUTECZNI”

Proponujemy Państwu bezpłatne szkolenia z zakresu:
1.       Stres i wypalenie zawodowe
2.       Skuteczna komunikacja interpersonalna
3.       Kreowanie wizerunku w biznesie
4.       Profesjonalna obsługa klienta
5.       Skuteczna autoprezentacja
6.       Budowanie zespołu i współpraca w grupie
7.       Trening asertywności
8.       Zarządzanie różnymi typami osobowości
9.       Profesjonalna obsługa sekretariatu
10.   Techniki profesjonalnej sprzedaży – skuteczny handlowiec

*Terminy szkoleń do ustalenia z uczestnikami.

sobota, 10 listopada 2012

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 3/6.2/11/2012 / 5/6.2/PN/2012

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego: Opcje wykańczania obejmujące dziurkowanie, zszywanie w wielu miejscach i zszywanie grzbietowe  - parametr opcjonalny.

Jednocześnie informujemy, że znajdujące się w odpowiednim wpisie zapytanie ofertowe uwzględnia powyższą zmianę.

czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 73430000-5 Testy i ocena.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_komisje.pdf, zalacznik_1, zalacznik_2

Zapytania ofertowe - Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_diagnoza_potrzeb.pdf

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
85312320-8 – Usługi doradztwa.

Szczegóły w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (...)

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.:Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego
po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
”, kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

Szczegóły w zamówieniu zapytanie_szkolenia.pdf

poniedziałek, 5 listopada 2012

zapytanie ofertowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolne - dodatkowa informacja

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego: wszystkie urządzenia w ramach przedmiotu zamówienia powinny być nowe.

zapytanie ofertowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanego dalej Zamawiającym, projektu pn. Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” oraz projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej”, kod CPV: 42962000-7, 39711310-5, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytania ofertowe - Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów
promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu
”, kod CPV: 79341400-0, 39162200-7, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 06 listopada 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!