sobota, 24 listopada 2012

INFORMACJA O REKRUTACJI

INFORMACJA O REKRUTACJI

„Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"
to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.

Do kogo adresowane są szkolenia:
- managerowie
- właściciele firm i przedsiębiorstw
- trenerzy
- osoby związane z kształtowaniem umiejętności i postaw innych
- osoby zajmujące się szkoleniami
- osoby z działu HR
- osoby zainteresowane rozwojem w kierunku coachingu


Aby zostać uczestnikiem projektu należy:
- być zatrudnionym w mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwie lub prowadzić własną działalność w województwie opolskim
- być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, obojętnie w jakim wymiarze godzinowym
- posiadać adres zameldowania lub zamieszkania w województwie opolskim

Co obejmuje cykl szkoleń?
W ramach jednej edycji projektu każda z pięciu grup odbędzie 133 godziny szkoleniowe. Szkolenia będą obejmowały sesje przygotowujące, obowiązkowe sesje szkoleniowe, grupową sesję mentorską oraz sesje indywidualne czyli kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikatu Akredytowanego Coacha.

Coach – trener rozwoju osobistego towarzyszy osobie w usuwaniu wewnętrznych blokad  i realizacji celów.  Motywuje do działania za pomocą określonych narzędzi. Wydobywa potencjał  i ukierunkowuje na przyszłość. Pracuje nad zmianą z osobami poszukującymi swojej drogi zawodowej, pracownikami firm, korporacji, instytucji oraz osobami indywidualnymi .
Wzmacnia przede wszystkim proces zarządzania, komunikacji oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji

Jakie korzyści płyną z udziału w projekcie?
- zdobycie nowego zawodu - coach to trener rozwoju osobistego
- uzyskanie tytułu Akredytowanego Coacha ICF z certyfikatem ważnym w 81 krajach
- podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych
- nabycie umiejętności motywowania pracowników i wpływu na ich efektywność

Korzyści dla coacha z posiadania akredytacji ICF:
  • Jesteś zdecydowanie bardziej wiarygodny na rynku
  • Dzięki ofercie ICF możesz rozwijać się na profesjonalnych szkoleniach
  • Możesz wykonywać usługi coachingowe na całym świecie dzięki standardom ICF
  • Masz dostęp do najnowszych badań i informacji
  • Masz możliwość poprosić o wsparcie doświadczonych kolegów i podzielić się wątpliwościami 
  • Możesz uczestniczyć w wielu konferencjach sygnowanych przez ICF
  • Jako coach masz ukończone profesjonalne szkolenie uznane przez największą organizację coachingową na świecie i zgodne z najwyższymi światowymi standardami
  • Twoja praca była słuchane przez co najmniej  2 innych doświadczonych coachów co zapewnienia Twoją wiarygodność i działanie wg profesjonalnych standardów
  • Twój klient może uzyskać potwierdzenie o akredytacji na stronie ICF Global i ICF Polska, jeśli jest członkiem tej organizacji, jest to dla Ciebie formą rekomendacji


Jak się zapisać?
Aby zapisać się do projektu  należy skontaktować się z biurem projektu:
Tel. 77 454 60 22
Kom. 500 540 915
www.icf-coaching.opole.pl