czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

Szczegóły w zamówieniu zapytanie_szkolenia.pdf