poniedziałek, 12 listopada 2012

Sprostowanie do zapytania: 5/6.2/11/2012

Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 192 godziny.