poniedziałek, 12 listopada 2012

Sprostowanie do zapytania nr 6/6.2/11/2012

Maksymalna liczba godzin w ramach przeprowadzenia wsparcia doradczego w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy (konsultacje tematyczne,
jak i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych na bieżąco) wynosi 400 godzin.

Maksymalna liczba godzin w ramach pomocy doradczej po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej (np. efektywne wykorzystanie/rozliczanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, mentoring) wynosi 100 godzin.