sobota, 10 listopada 2012

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 3/6.2/11/2012 / 5/6.2/PN/2012

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego: Opcje wykańczania obejmujące dziurkowanie, zszywanie w wielu miejscach i zszywanie grzbietowe  - parametr opcjonalny.

Jednocześnie informujemy, że znajdujące się w odpowiednim wpisie zapytanie ofertowe uwzględnia powyższą zmianę.