wtorek, 20 listopada 2012

Wykonawca zadania pn. „Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” zapytania ofertowego nr 2/6.2/11/2012 / 4/6.2/PN/2012 z dnia 05.11.2012 r. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, został rozstrzygnięty. 
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
PRINT TERMINAL Sławomir Ożug
Ul. Ozimska 40/310
45-058 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.