poniedziałek, 5 listopada 2012

Zapytania ofertowe - Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów
promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu
”, kod CPV: 79341400-0, 39162200-7, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.