poniedziałek, 12 listopada 2012

Zapytanie oferte - Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanym dalej Zamawiającym, projektu pn.: „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej”, kod CPV: 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 92220000-9 – Usługi telewizyjne, 92221000-6 – Usługi produkcji telewizyjnej.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.