czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 73430000-5 Testy i ocena.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_komisje.pdf, zalacznik_1, zalacznik_2