środa, 21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe -„Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

Zapytanie ofertowe -Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”o kodach CPV 92211000-3 Usługi produkcji radiowej oraz 30199730-6 wizytówki.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.