czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (...)

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.:Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego
po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
”, kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf