czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
85312320-8 – Usługi doradztwa.

Szczegóły w zapytaniu.