poniedziałek, 5 listopada 2012

zapytanie ofertowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanego dalej Zamawiającym, projektu pn. Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” oraz projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej”, kod CPV: 42962000-7, 39711310-5, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.