czwartek, 27 grudnia 2012

Informacja dla osób zainteresowanych projektem „Moja firma-mój sukces 2!”

Ze względu na spore zainteresowanie projektem „Moja firma-mój sukces 2!” informujemy, że wszelkie zapytania odnośnie kwestii merytorycznych jak i formalnych związanych z przygotowaniem wniosku oraz składaniem dokumentów aplikacyjnych w ogłoszonym konkursie prosimy kierować mailowo poprzez formularz zapytań naszego Punktu Konsultacyjnego znajdujący się pod poniższym linkiem: http://punkt-konsultacyjny.pl/konsultacje.php

Informacje udzielane są niezwłocznie po wpłynięciu zapytania, po wcześniejszym uzupełnieniu przez osobę zainteresowaną danych w formularzu oraz opisaniu problemu czy też niejasności, które wystąpiły.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego skonsultowania swoich problemów i wątpliwości dotyczących przygotowania dokumentacji z pracownikami Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. 2.6 oraz 2.7.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu pod nr tel. 77 453 79 71 wew. 24 (p. Marzena Szymborska) lub wew. 31 (p. Barbara Kubańska)

Zapraszamy.

czwartek, 20 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012r. (piątek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 18 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” zapytania ofertowego nr 7/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” został rozstrzygnięty. W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1. Panu Marcinowi Kucia 
2. Pani Marzenie Szymborskiej 
3. Panu Krzysztofowi Baran 
4. Panu Tadeuszowi Ruksza 
5. Pani Barbarze Zabiega-Wikowskiej 
6. Panu Wojciechowi Rurynkiewiczowi 

Gratulujemy! Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Bezpłatny kurs z mediacji i negocjacji

Szanowni Państwo,

Firma szkoleniowo-doradczo-mediacyjna "Bliżej" zaprasza wszystkich przedsiębiorców lub pracowników na bezpłatny kurs /szkolenie specjalistyczne w ramach POKL

Mediacje gospodarcze z elementami negocjacji - 92 godziny szkoleniowe,który odbędzie się w Opolu na przełomie stycznia i lutego 2013 roku.

Załączniki:
mediacje gospodarcze i elementami negocjacji program 2013
Kurs Mediacje gospodarcze i negocjacje

Bezpłatne szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku opolskim

NASZE SZKOLENIA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ, SKORZYSTAJ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE „NAJLEPSI w HR”

Doskonale wiemy, że rynek pracy wymaga od działów HR i Agencji Pracy nieustającego podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy. Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu, które jest korzyścią dla UCZESTNIKÓW oraz organizacji, w których są zatrudnieni.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku opolskim. Projekt jest w całości sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, dlatego wszystkie szkolenia i coaching są dla uczestników całkowicie
BEZPŁATNE.

Załączniki:
Oferta szkoleń kapitał ludzki_Najlepsi w HR
Najlepsi w HR-  prezentacja

piątek, 14 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.    Illustro Szkolenia Doradztwo, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, w ramach zapytania ofertowego nr 4/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.    W przypadku przeprowadzenia doradztwa zawodowego z Kandydatami:
1.1.        Pan Tadeusz Ruksza, ul. Dąbrowszczaków 12/401, 45-288 Opole.
1.2.        „ECEO” Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu Sp. z.o.o., ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.


2.    W przypadku przeprowadzenia doradztwa psychologicznego z Kandydatami:
2.1.        Mindspace Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach zapytania ofertowego nr 6/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.      Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
2.      Mindspace Consulting Katarzyna Blaumann, ul. Ogrodowa 67, 48-319 Chróścina.
3.      Marcin Kucia, ul. Tęczowa 17/14, 45-759 Opole.
4.      Tomasz Kała, ul. Kamienna 1A, 46-024 Kolanowice.


Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, w ramach zapytania ofertowego nr 8/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
1.         Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

środa, 12 grudnia 2012

Spotkanie informacyjne - Leonardo da Vinci i BCB - 17.12.2012

Branżowe Centrum Biznesu działające przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu zapraszam wszystkich zainteresowanych programami Leonardo da Vinci na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 grudnia 2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu w godzinach 08:45 - 12:30.Program seminarium:

08:45 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 09:05 Powitanie uczestników
09:05 - 10:15 Prezentacja Programów Leonardo da Vinci
10:15 - 11:15 Prezentacja Wizyt Studyjnych
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa11:30 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 12:05 Zakończenie seminarium
12:05 - 12:30 Obiad

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: info@izbarzem.opole.pl.

wtorek, 11 grudnia 2012

Nabór Kandydatów do projektu "Moja firma - mój sukces2!"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.
Rekrutacja trwa od 28.12.2012 r. do 03.01.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.pomyslnafirme.opole.pl.
 
Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:

a) Powiat brzeski: 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg; 
tel. 77 4163006

b) Powiat głubczycki: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce; tel. 77 4852805

c) Powiat namysłowski: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6, 46-100 Namysłów; tel. 77 4101391

d) Powiat nyski: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa; tel. 77 4333603

e) Powiat prudnicki: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1, 48-200 Prudnik; tel. 77 4363926

Wykonawca zadania pn. „Produkcja i emisja audycji radiowych, komunikatów prasowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” zapytania ofertowego z dnia 21.11.2012 r. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Produkcja i emisja audycji radiowych, komunikatów prasowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” w ramach projektu Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty. 

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Agencja Reklamowa „Leader” 
Marek Brodowski
ul. Dwernickiego 4  
45-049 Opole
 
Gratulujemy!
Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Już w najbliższą środę spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu” - 12.12.2012r.

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Udział w spotkaniu będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu Pracy oraz trwający nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Program spotkania dostępny TUTAJ

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

piątek, 7 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 5 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” zapytania ofertowego nr 4/6.2/11/2012 z dnia 13.11.2012 r. pn. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” w ramach projektu projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., został rozstrzygnięty. 

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Lupus Film”
Aleksandra Czerkawska
ul. Przedmieścia 15
45 – 682 Opole

Gratulujemy!
Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 04 grudnia 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje biznesplanów

Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o dotację w projekcie "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości2" do bezpłatnych konsultacji swoich pomysłów na biznes.
30 listopada br. ruszył trwający do 12 grudnia br. nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wys. max 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości.
Osoby chętne skonsultowaniem swojego pomysłu na działalność zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w  tym zakresie świadczonych przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, II piętro, pok. 2.6 oraz 2.7) w godz. 8-14.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu” - 12.12.2012r.

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Udział w spotkaniu będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu Pracy.

Program spotkania:

08.45-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.20 Oferta sieci Punktów Konsultacyjnych KSU wspierających przedsiębiorców w regionie (Barbara Kubańska - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)

09.20-10.45 Ogólne zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi; Ogólne zasady organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi (Urząd Celny w Opolu)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Możliwości wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, możliwość współfinansowania części wynagrodzenia i składek ZUS, staże, szkolenia (Anna Ligaj-Pach - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu)

11.30-12.15 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska-(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

12.15-12.30 Sieć Lokalnych Punktów  Informacyjnych o Funduszach Europejskich szansą na wsparcie przedsiębiorców w województwie opolskim  (Andżelika Błaszczyk-Knop - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich)

12.30-12.50 Szanse na dofinansowanie innowacyjnych działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie w ramach ogłoszonego naboru wniosków do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (Marcin Kula - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

12.50 Dyskusja, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji


Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

Zapraszamy.

Przedsiębiorco, nie wiesz gdzie załatwić sprawę...?

W dzisiejszych realiach społeczno-gospodarczych ilość instytucji z którymi przedsiębiorca ma kontakt przyprawia o zawrót głowy - liczne urzędy, w których wywiązujemy się z obowiązków wobec państwa, punkty informacyjne o różnym zakresie informacji, instytucje szkoleniowe, doradcze pożyczkowe, poręczeniowe, udzielające dotacji… Otaczające nas informacje marketingowe - reklamy w radiu, prasie, na ulotkach, plakatach „przyjdź…”, „skorzystaj…”. Jak to wszystko ogarnąć? To pytanie zadaje sobie wielu mikro i małych przedsiębiorców.

„Prowadzę jednoosobową działalność. W związku z tym, że nie zatrudniam pracowników, swój główny wysiłek koncentruję na świadczeniu usług i możliwie najlepszym spełnieniu oczekiwań klientów – nie mam czasu na wyszukiwanie dostępnych na rynku możliwości w zakresie poprawy funkcjonowania mojej firmy” – stwierdza Pani Angelika Fila, przedsiębiorca z miejscowości Głogówek.

„Przeczytałem ogłoszenie w prasie o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu, gdy jednak udałem się do wskazanej instytucji okazało się, że ze szkolenia nie mogę skorzystać, gdyż nie ukończyłem 50 lat. Na pytanie, jakie instytucje oferują takie szkolenia informacji nie uzyskałem” – oznajmia Pan Grzegorz Stojanowski, przedsiębiorca z miejscowości Grodków.

Do takich osób jak Pani Angelika Fila i Pan Grzegorz Stojanowski swoją ofertę kieruje Sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług świadcząca kompleksowe usługi dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

„Usługa informacyjna opieki nad klientem to jeden z elementów naszej oferty polegający na szczegółowej diagnozie potrzeb i oczekiwań klienta, wskazaniu instytucji, w której przedsiębiorca załatwi swoją sprawę, przedstawieniu jej szczegółowej oferty oraz skierowaniu pod wskazany adres, a w przypadku decyzji o skorzystaniu z zaproponowanej oferty, pomoc przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów, asysta przy podpisaniu umowy i monitoring dalszej współpracy ze wskazaną instytucją” – wyjaśnia Pan Arkadiusz Skowron, Konsultant Krajowego Systemu Usług z Punktu Konsultacyjnego KSU w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego przez AT GROUP SA.

Bezpłatna usługa informacyjna opieki nad klientem stanowi nowość w ofercie wsparcia przedsiębiorczości w skali kraju i stopniowo zyskuje coraz więcej zwolenników również na Opolszczyźnie.

„Szukałam pilnego wsparcia kapitałowego celem realizacji inwestycji niezbędnej do rozwoju mojej firmy. Po wizycie w kliku kolejnych instytucjach, trafiłam do Punktu Konsultacyjnego KSU, gdzie konsultant wskazał mi najbardziej atrakcyjną ofertę funduszu pożyczkowego, zaproponował poręczenie Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, pomógł przygotować niezbędne dokumenty. Pożyczkę otrzymałam już w przeciągu miesiąca od pierwszej wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU” – stwierdza Pani Beata Dawid, przedsiębiorca z miejscowości Rzędów.

Usługa opieki nad klientem realizowana jest w oparciu o bieżącą ofertę regionalną PK KSU dla przedsiębiorców. „W ramach oferty regionalnej gromadzimy aktualne informacje na temat usługodawców z różnych obszarów wspierania przedsiębiorczości, w tym ze wskazaniem konkretnych osób do kontaktu w poszczególnych instytucjach. Wyciągamy wnioski ze współpracy z poszczególnymi usługodawcami i na tej podstawie jesteśmy w stanie dobrać ofertę najlepiej spełniającą oczekiwania klienta” – wyjaśnia Pani Barbara Kubańska Koordynator Regionalny Punktów KSU w Województwie Opolskim.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o kontakt z Punktem Konsultacyjnym KSU w Opolu prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (ul.Katowicka 55, Tel. 77 453 64 31, e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl) lub Kędzierzynie-Koźlu prowadzonym przez AT GROUP (Budynek BGŻ – II piętro, ul. Piramowicza 16, Tel. 77 4821362, e-mail: pk.kedzierzyn@atgroupsa.pl).