wtorek, 11 grudnia 2012

Nabór Kandydatów do projektu "Moja firma - mój sukces2!"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.
Rekrutacja trwa od 28.12.2012 r. do 03.01.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.pomyslnafirme.opole.pl.
 
Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:

a) Powiat brzeski: 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg; 
tel. 77 4163006

b) Powiat głubczycki: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce; tel. 77 4852805

c) Powiat namysłowski: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6, 46-100 Namysłów; tel. 77 4101391

d) Powiat nyski: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa; tel. 77 4333603

e) Powiat prudnicki: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1, 48-200 Prudnik; tel. 77 4363926