wtorek, 18 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” zapytania ofertowego nr 7/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” został rozstrzygnięty. W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1. Panu Marcinowi Kucia 
2. Pani Marzenie Szymborskiej 
3. Panu Krzysztofowi Baran 
4. Panu Tadeuszowi Ruksza 
5. Pani Barbarze Zabiega-Wikowskiej 
6. Panu Wojciechowi Rurynkiewiczowi 

Gratulujemy! Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.