środa, 5 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” zapytania ofertowego nr 4/6.2/11/2012 z dnia 13.11.2012 r. pn. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” w ramach projektu projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., został rozstrzygnięty. 

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Lupus Film”
Aleksandra Czerkawska
ul. Przedmieścia 15
45 – 682 Opole

Gratulujemy!
Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.