piątek, 14 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, w ramach zapytania ofertowego nr 8/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
1.         Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.