piątek, 14 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.    Illustro Szkolenia Doradztwo, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.