piątek, 14 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach zapytania ofertowego nr 6/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.      Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
2.      Mindspace Consulting Katarzyna Blaumann, ul. Ogrodowa 67, 48-319 Chróścina.
3.      Marcin Kucia, ul. Tęczowa 17/14, 45-759 Opole.
4.      Tomasz Kała, ul. Kamienna 1A, 46-024 Kolanowice.


Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.