poniedziałek, 3 grudnia 2012

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje biznesplanów

Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o dotację w projekcie "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości2" do bezpłatnych konsultacji swoich pomysłów na biznes.
30 listopada br. ruszył trwający do 12 grudnia br. nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wys. max 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości.
Osoby chętne skonsultowaniem swojego pomysłu na działalność zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w  tym zakresie świadczonych przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, II piętro, pok. 2.6 oraz 2.7) w godz. 8-14.