poniedziałek, 3 grudnia 2012

Zapraszamy na spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu” - 12.12.2012r.

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Udział w spotkaniu będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu Pracy.

Program spotkania:

08.45-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.20 Oferta sieci Punktów Konsultacyjnych KSU wspierających przedsiębiorców w regionie (Barbara Kubańska - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)

09.20-10.45 Ogólne zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi; Ogólne zasady organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi (Urząd Celny w Opolu)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Możliwości wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, możliwość współfinansowania części wynagrodzenia i składek ZUS, staże, szkolenia (Anna Ligaj-Pach - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu)

11.30-12.15 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska-(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

12.15-12.30 Sieć Lokalnych Punktów  Informacyjnych o Funduszach Europejskich szansą na wsparcie przedsiębiorców w województwie opolskim  (Andżelika Błaszczyk-Knop - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich)

12.30-12.50 Szanse na dofinansowanie innowacyjnych działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie w ramach ogłoszonego naboru wniosków do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (Marcin Kula - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

12.50 Dyskusja, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji


Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

Zapraszamy.