przedłużenie naboru kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”

Izba Rzemieślnicza w Opolu przedłuża nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 07.02.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:
a) Powiat brzeski: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg;
b)Powiat głubczycki: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce;
c) Powiat namysłowski: Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6,
46-100 Namysłów;
d) Powiat nyski: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26,
48-300 Nysa;
e) Powiat prudnicki: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1,
48-200 Prudnik;

Przedłużenie rekrutacji dotyczy wyłącznie kobiet i osób niepełnosprawnych.

Staże dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

PUP w Opolu zaprasza pracodawców do składania wniosków na organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
     Z uwagi na kryterium dostępu określone na rok 2013, które zostało przygotowane w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach objętych Europejskim Funduszem Społecznym oraz zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, jako grupę docelową uznano osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
     Mając na uwadze powyższe informujemy, iż posiadane środki finansowe w 2013 roku będą przeznaczone przede wszystkim na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia, stąd realizacja wniosków stażowych w pierwszych miesiącach 2013 r. będzie dotyczyła wyłącznie tej grupy osób bezrobotnych.  
     Spośród wszystkich złożonych wniosków w pierwszej kolejności będą realizowane te, w których pracodawca będzie gwarantował zatrudnienie po odbytym stażu lub u tych pracodawców, którzy wykazują efektywność zatrudnieniową. 
W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków będą kierowane tylko i wyłącznie osoby bezrobotne po 50 roku życia.
      
Wnioski należy składać w:
sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
ul. Hubala 21,  
pokój 11 na pierwszym piętrze 

w filii w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, 
tel. 77 460 63 12
 
Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Ozimku,
ul. Wyzwolenia 34 
46-040 Ozimek 
tel. 77 44 36 066

Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Popielowie
ul. Powstańców  12
46-090 Popielów 
tel.  77 437 60 93

Wniosek o organizację stażu jest dostępny na stronie internetowej www.pup.opole.pl
w zakładkach:
Dokumenty do pobrania -> Dokumenty dla pracodawców -> Staże
Informacje dla pracodawców -> Instrumenty rynku pracy -> Staże

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU w Kluczborku


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul. Mickiewicza 18).

Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Jednocześnie, z uwagi na trwający do dnia 25 stycznia br. nabór biznesplanów do projektu "POKLucz do biznessu2!" osoby zainteresowane bezpłatnym skonsultowaniem pomysłów na biznes zapraszamy do odwiedzenia Cechu.

Punkt Konsultacyjny zaprasza beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!"

Wszystkich beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" aplikujących w drugim naborze o dotację 40 tys. na założenie działalności gospodarczej informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad związanych z przygotowaniem biznesplanów.

Osoby zainteresowane wsparciem konsultantów Punktu Konsultacyjnego proszone są o kontakt bezpośredni w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pok. 2.6 oraz 2.7 bądź telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania pod numerem: 77 453 79 71 w. 24

Jednocześnie informujemy, że konsultanci Punktu Konsultacyjnego w miesiącu styczniu w godz. 10.00-14.00 odbywają dyżury w następujących lokalizacjach:

14 stycznia – Głubczyce, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11
15 stycznia- Prudnik, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1
17 stycznia - Grodków, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8
18 stycznia – Kluczbork, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18
25 stycznia - Nysa, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Armii Krajowej 26

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług informacyjnych, skonsultowaniem pomysłu na biznes bądź przygotowanego biznesplanu zapraszamy do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego w Opolu bądź wizyty w innych miastach powiatowych podczas dyżurów konsultantów.

przedłużenie naboru kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”

 Izba Rzemieślnicza w Opolu przedłuża nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 21.01.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:
a) Powiat brzeski: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg;
b)Powiat głubczycki: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce;
c) Powiat namysłowski: Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6,
46-100 Namysłów;
d) Powiat nyski: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26,
48-300 Nysa;
e) Powiat prudnicki: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1,
48-200 Prudnik;

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 25, 31 stycznia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (3 dni, 18h lekcyjnych)

W dniach 23, 28 i 30 stycznia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania na programie NORMA PRO. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Punkt Konsultacyjny zaprasza na bezpłatne konsultacje pomysłów na biznes

Punkt Konsultacyjny zaprasza wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane aplikowaniem o dotację w projekcie "Kuźnia Przedsiębiorczości" realizowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej do bezpłatnych konsultacji swoich pomysłów na biznes.

Jeszcze do 11 stycznia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu trwa nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu "Kuźnia Przedsiębiorczości"

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu w ramach Kuźni masz szansę na otrzymanie wsparcia w 2 formach: ścieżki samozatrudnienia oraz ścieżki przekwalifikowania.


Osoby chętne skonsultowaniem swojego pomysłu na działalność gospodarczą aplikujące w ścieżce samozatrudnienia o otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w  tym zakresie świadczonych przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego działającego od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, ul. Katowicka 55, II piętro, pok. 2.7

Więcej informacji o ofercie Punktu Konsultacyjnego pod adresem:http://www.opolskie.ksu.parp.gov.pl/

szkolenie z obsługi programu Norma PRO "w pigułce"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania szkolenie z obsługi programu Norma PRO "w pigułce". Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Na ćwiczeniach opracowany zostanie jeden przedmiar oraz jeden kosztorys.

Dla optymalnej pracy szkolącego z uczestnikami, grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 5 osób.

Ilość dni:1
Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek - piątek)
Cena: 300,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

kurs kosztorysowania od podstaw "w pigułce"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania kurs kosztorysowania od podstaw "w pigułce" prowadzony w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie jeden przykładowy przedmiar oraz jeden kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu. A wszystko to w ekspresowym tempie 6 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik otrzyma opracowany skrypt z zawartością kursu.

Ilość dni: 1
Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 300,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.