czwartek, 24 stycznia 2013

przedłużenie naboru kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”

Izba Rzemieślnicza w Opolu przedłuża nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 07.02.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:
a) Powiat brzeski: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg;
b)Powiat głubczycki: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce;
c) Powiat namysłowski: Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6,
46-100 Namysłów;
d) Powiat nyski: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26,
48-300 Nysa;
e) Powiat prudnicki: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1,
48-200 Prudnik;

Przedłużenie rekrutacji dotyczy wyłącznie kobiet i osób niepełnosprawnych.

Staże dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

PUP w Opolu zaprasza pracodawców do składania wniosków na organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
     Z uwagi na kryterium dostępu określone na rok 2013, które zostało przygotowane w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach objętych Europejskim Funduszem Społecznym oraz zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, jako grupę docelową uznano osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
     Mając na uwadze powyższe informujemy, iż posiadane środki finansowe w 2013 roku będą przeznaczone przede wszystkim na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia, stąd realizacja wniosków stażowych w pierwszych miesiącach 2013 r. będzie dotyczyła wyłącznie tej grupy osób bezrobotnych.  
     Spośród wszystkich złożonych wniosków w pierwszej kolejności będą realizowane te, w których pracodawca będzie gwarantował zatrudnienie po odbytym stażu lub u tych pracodawców, którzy wykazują efektywność zatrudnieniową. 
W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków będą kierowane tylko i wyłącznie osoby bezrobotne po 50 roku życia.
      
Wnioski należy składać w:
sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
ul. Hubala 21,  
pokój 11 na pierwszym piętrze 

w filii w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, 
tel. 77 460 63 12
 
Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Ozimku,
ul. Wyzwolenia 34 
46-040 Ozimek 
tel. 77 44 36 066

Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Popielowie
ul. Powstańców  12
46-090 Popielów 
tel.  77 437 60 93

Wniosek o organizację stażu jest dostępny na stronie internetowej www.pup.opole.pl
w zakładkach:
Dokumenty do pobrania -> Dokumenty dla pracodawców -> Staże
Informacje dla pracodawców -> Instrumenty rynku pracy -> Staże

środa, 16 stycznia 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU w Kluczborku


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul. Mickiewicza 18).

Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Jednocześnie, z uwagi na trwający do dnia 25 stycznia br. nabór biznesplanów do projektu "POKLucz do biznessu2!" osoby zainteresowane bezpłatnym skonsultowaniem pomysłów na biznes zapraszamy do odwiedzenia Cechu.

wtorek, 8 stycznia 2013

Punkt Konsultacyjny zaprasza beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!"

Wszystkich beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" aplikujących w drugim naborze o dotację 40 tys. na założenie działalności gospodarczej informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad związanych z przygotowaniem biznesplanów.

Osoby zainteresowane wsparciem konsultantów Punktu Konsultacyjnego proszone są o kontakt bezpośredni w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pok. 2.6 oraz 2.7 bądź telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania pod numerem: 77 453 79 71 w. 24

Jednocześnie informujemy, że konsultanci Punktu Konsultacyjnego w miesiącu styczniu w godz. 10.00-14.00 odbywają dyżury w następujących lokalizacjach:

14 stycznia – Głubczyce, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11
15 stycznia- Prudnik, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1
17 stycznia - Grodków, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Elsnera 8
18 stycznia – Kluczbork, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18
25 stycznia - Nysa, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Armii Krajowej 26

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług informacyjnych, skonsultowaniem pomysłu na biznes bądź przygotowanego biznesplanu zapraszamy do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego w Opolu bądź wizyty w innych miastach powiatowych podczas dyżurów konsultantów.

poniedziałek, 7 stycznia 2013

przedłużenie naboru kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”

 Izba Rzemieślnicza w Opolu przedłuża nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 21.01.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:
a) Powiat brzeski: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg;
b)Powiat głubczycki: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce;
c) Powiat namysłowski: Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6,
46-100 Namysłów;
d) Powiat nyski: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26,
48-300 Nysa;
e) Powiat prudnicki: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1,
48-200 Prudnik;

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

piątek, 4 stycznia 2013

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 25, 31 stycznia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (3 dni, 18h lekcyjnych)

W dniach 23, 28 i 30 stycznia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania na programie NORMA PRO. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

czwartek, 3 stycznia 2013

Punkt Konsultacyjny zaprasza na bezpłatne konsultacje pomysłów na biznes

Punkt Konsultacyjny zaprasza wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane aplikowaniem o dotację w projekcie "Kuźnia Przedsiębiorczości" realizowanym przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej do bezpłatnych konsultacji swoich pomysłów na biznes.

Jeszcze do 11 stycznia 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu trwa nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu "Kuźnia Przedsiębiorczości"

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu w ramach Kuźni masz szansę na otrzymanie wsparcia w 2 formach: ścieżki samozatrudnienia oraz ścieżki przekwalifikowania.


Osoby chętne skonsultowaniem swojego pomysłu na działalność gospodarczą aplikujące w ścieżce samozatrudnienia o otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w  tym zakresie świadczonych przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do naszego Punktu Konsultacyjnego działającego od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, ul. Katowicka 55, II piętro, pok. 2.7

Więcej informacji o ofercie Punktu Konsultacyjnego pod adresem:http://www.opolskie.ksu.parp.gov.pl/

wtorek, 1 stycznia 2013

szkolenie z obsługi programu Norma PRO "w pigułce"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania szkolenie z obsługi programu Norma PRO "w pigułce". Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Na ćwiczeniach opracowany zostanie jeden przedmiar oraz jeden kosztorys.

Dla optymalnej pracy szkolącego z uczestnikami, grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 5 osób.

Ilość dni:1
Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek - piątek)
Cena: 300,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

kurs kosztorysowania od podstaw "w pigułce"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania kurs kosztorysowania od podstaw "w pigułce" prowadzony w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowany zostanie jeden przykładowy przedmiar oraz jeden kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu. A wszystko to w ekspresowym tempie 6 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik otrzyma opracowany skrypt z zawartością kursu.

Ilość dni: 1
Ilość godzin lekcyjnych: 6
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek – piątek)
Cena: 300,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.