czwartek, 24 stycznia 2013

Staże dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

PUP w Opolu zaprasza pracodawców do składania wniosków na organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
     Z uwagi na kryterium dostępu określone na rok 2013, które zostało przygotowane w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach objętych Europejskim Funduszem Społecznym oraz zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, jako grupę docelową uznano osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
     Mając na uwadze powyższe informujemy, iż posiadane środki finansowe w 2013 roku będą przeznaczone przede wszystkim na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia, stąd realizacja wniosków stażowych w pierwszych miesiącach 2013 r. będzie dotyczyła wyłącznie tej grupy osób bezrobotnych.  
     Spośród wszystkich złożonych wniosków w pierwszej kolejności będą realizowane te, w których pracodawca będzie gwarantował zatrudnienie po odbytym stażu lub u tych pracodawców, którzy wykazują efektywność zatrudnieniową. 
W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków będą kierowane tylko i wyłącznie osoby bezrobotne po 50 roku życia.
      
Wnioski należy składać w:
sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
ul. Hubala 21,  
pokój 11 na pierwszym piętrze 

w filii w Niemodlinie,
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, 
tel. 77 460 63 12
 
Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Ozimku,
ul. Wyzwolenia 34 
46-040 Ozimek 
tel. 77 44 36 066

Lokalnym Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Popielowie
ul. Powstańców  12
46-090 Popielów 
tel.  77 437 60 93

Wniosek o organizację stażu jest dostępny na stronie internetowej www.pup.opole.pl
w zakładkach:
Dokumenty do pobrania -> Dokumenty dla pracodawców -> Staże
Informacje dla pracodawców -> Instrumenty rynku pracy -> Staże