piątek, 1 lutego 2013

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 12 i 14 lutego w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania od podstaw. Kurs prowadzony jest w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowane zostaną przykładowe trzy przedmiary oraz trzy kosztorysy w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

 Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Mamy jeszcze trzy wolne miejsca!