czwartek, 7 lutego 2013

Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców”.

Więcej informacji na stronie
www.interdyscyplinarni.ocrg.opolskie.pl