czwartek, 7 lutego 2013

ZOSTAŃ MEDIATOREM!

ZOSTAŃ MEDIATOREM!


Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji w Opolu
przy współpracy z Centrum szkoleniowo – doradczo – mediacyjnym ”Bliżej” oraz Kancelarią Prawną BS zaprasza na szkolenie dla przyszłych mediatorów.

S Z K O Ł A M E D I A C J I” – 40 h

Zajęcia będą odbywały się:
w piątek godz. 16.00 - 20.00
w sobotę godz. 09.30 – 18.30
15 - 16.02.2013r.
22 - 23.02.2013r.
01 - 02.03.2013r.


Jest także możliwość ustalenia trwania szkoleń podczas samych weekendów w takich samych godzinach.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy terminy dostosować do potrzeb uczestników szkolenia w kolejnych miesiącach.

Miejsce szkolenia:
Opole, ul. Kołłątaja 11 ( III piętro, sala 43 )

W programie szkolenia znajdują się między innymi takie zagadnienia, jak:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia konfliktu
 • Zasady, procedury ,etapy mediacji
 • Konstruowanie dokumentów mediacyjnych
 • Aspekty prawne
 • Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.
Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, psychologów, trenerów, prawników, przedsiębiorców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych oraz innych osób zainteresowanych tym zagadnieniem oraz zawodem mediatora.

Kurs został opracowany zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Obejmuje następujące moduły tematyczne:
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne.
 • Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych: wzory 34 dokumentów
 • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Techniki mediacji i komunikacji.
 • Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
 • Symulacje mediacji-informacja zwrotna.
Trenerzy:
Moduły obejmują wykłady trenerów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w mediacjach:
Szkołę Mediacji-prowadzi Mariola Król ,trener mediacji z 10-letnim doświadczeniem
Szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa prowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
oraz prawnik/mediator Jolanta Przystalska,
szkolenia z zakresu negocjacji-psycholog /coach/ mediator Rafał Balicki

Seminaria specjalistyczne odbywają się zgodnie z oczekiwaniami mediatorów rekomendowanych przez Stowarzyszenie CDiM z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego, karnego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy ukończenia szkolenia. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów.

Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych., karnych i gospodarczych.

Stowarzyszenie rekomenduje do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju przy spełnieniu wymogów związanych z ukończeniem szkoleń mediacyjnych organizowanych przez trenerów Stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji ”Bliżej”. Wpis upoważnia do prowadzenia mediacji sądowych w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail mediacje.opole@wp.pl

Informacji udziela Mariola Król
prezes Stowarzyszenia CDiM: tel.530 697 250
Prosimy wpłacić kwotę 690 zł
(możliwość wpłaty w II ratach) do dnia 10 lutego 2013 roku na konto:
Mariola Król
PKO BP SA 97 1020 3714 0000 4402 0060 2110 z dopiskiem
Szkoła Mediacji 40 h luty 2013