środa, 27 marca 2013

Program promocyjny dla pracodawców „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach - DYPLOM PIP”

Informujemy o rozpoczęciu tegorocznej edycji programu promocyjnego dla pracodawców „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach - DYPLOM PIP”. Pierwsze z cyklu nieodpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców już w poniedziałek 8 kwietnia 2013 r. w Kluczborku. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów pracy zatrudniających do 20 pracowników. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń.

Szczegółowe informacje również na: www.opole.oip.pl

Harmonogram szkoleń
Szkolenia PIP - informacja dla pracodawców

wtorek, 26 marca 2013

Wynajem sal bankietowych na wesela, komunie, chrzciny w Izbie Rzemieślniczej w Opolu


Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania niezwykle szykowne sale bankietowe mogące pomieścić, w zależności od potrzeb, nawet i do 100 osób. Nieprzeciętny klimat tego miejsca sprawi, że każda uroczystość zorganizowana w naszym obiekcie będzie wyjątkowa i niezapomniana.Do dyspozycji mamy:
- salę bankietową główną,
- salę bankietową czerwoną,
- salę barową.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wynająć salę na wesele, komunię, chrzciny, przyjęcie bankietowe czy bal sylwestrowy, to zapraszamy do kontaktu i obejrzenia w/w sal.

Nasz lokal jest klimatyzowany, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD już w kwietniu

W dniach 05, 11, 12, 16, 19 kwietnia w godzinach od 15:30 do 20:00 W Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Szkolenie z obsługi programu Norma PRO (2 dni, 12h lekcyjnych)

W dniach 26 marca i 09 kwietnia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania na programie NORMA PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów ofertowych. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. problemów administracyjno-prawnych związanych z podejmowaniem działalności gosp.

Opolska Regionalna Sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zapraszają uczestników II naboru projektu "PO KLucz do biznesu 2!" na spotkanie informacyjne dot. problemów administracyjno-prawnych związanych z podejmowaniem działalności oraz z początkowym etapem jej prowadzenia.
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2013 r. o godzinie 10 w sali im Eugeniusza Kantora, na I piętrze w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55.
Tematyka spotkania:
  • jak krok po kroku założyć własną firmę, dobierając jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania;
  • jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej i jak je przygotować;
  • jakie obowiązki rejestracyjne czekają przyszłych przedsiębiorców: w organie rejestrującym - ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych i innych;
  • jaki jest orientacyjny czas potrzebny na założenie firmy;
  • jakie opłaty związane z rejestracją firmy czekają na przedsiębiorców;
  • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na rozwój firmy;
  • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Po spotkaniu będzie możliwość:
  • skorzystania z indywidualnego wsparcia w zakresie rejestracji działalności gospodarczej przez internet;
  • wypełnienia formularzy rejestracyjnych do przedłożenia w organie ewidencyjnym;
  • ustalenia przyszłego terminu indywidualnego spotkania celem uzyskania pomocy w tym zakresie.

Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowych informacji na temat spotkania oraz wsparcia indywidualnego udziela Koordynator Regionalny PK KSU, Pan Rafał Koszyk, tel 77 4543173 w. 24, e-mail: rafal.koszyk@izbarzem.opole.pl.

Kursy i szkolenia BHP

Informujemy, że organizujemy szkolenia BHP dla:
- pracodawców,
Celem pierwszego szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami podczas szkolenia wstępnego (i ewentualnie szkolenia okresowego w związku z zatrudnieniem na innym stanowisku).

Całe szkolenie trwa 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

- pracowników robotniczych,
Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w soboty i w niedziele w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

- pracowników administracyjno - biurowych,
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno - biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie trwa 8 godzin, tj. 1 dzień.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.


Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.

W sprawach szkoleń prosimy kontaktować się z
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22, damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

piątek, 22 marca 2013

Wyniki XIII edycji konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”

20.03.2013 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbyła się XIII edycja konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Współorganizatorem konkursu na etapie wojewódzkim był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Do konkursu przystąpiło 51, ze zgłoszonych 80 uczniów.

Nagrodzono 6 najlepszych uczestników. Zwycięzcą został Piotr Popiołek uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym. Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Sebastian Prochota
III miejsce – Regina Frey
IV miejsce – Krzysztof Sleziona
V miejsce – Adrian Twardawski
VI miejsce – Adam Ogrodziński
Pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczył Okręgowy Inspektor Pracy Pan Arkadiusz Kapuścik.

Sześciu laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Piotr Popiołek oraz Sebastian Prochota będą reprezentować województwo opolskie w etapie ogólnopolskim w maju br. w Warszawie.

czwartek, 21 marca 2013

XVI Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego - 7-9.06.2013r. Prudnik

Gmina Prudnik zaprasza do udziału w "XVI Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego", która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2013r. w Prudniku. Miejscem organizacji Wystawy jest hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łuczniczej.

W Wystawie corocznie bierze udział ponad 300 Wystawców, których twórczość podziwiają tysiące  zwiedzających. Prezentacje Wystawców obejmują wszystkie dziedziny twórczości artystycznej. Wystawcy prezentują między innymi: kowalstwo artystyczne, garncarstwo,stolarstwo artystyczne, tkactwo, malarstwo, hafty i koronki.
Ideą Wystawy jest promocja tradycji i wartości pogranicza polsko - czeskiego, dlatego też istotnym jej elementem jest prezentacja produktów i kuchni regionalnej. Atrakcyjność Wystawy podnosi prezentacja oferty kulturalnej i kulinarnej krajów europejskich reprezentowanych przez miasta partnerskie Prudnika, tj. Northeim (Niemcy), San Giustino (Włochy), Nadwirna (Ukraina), Bohumin i Krnov (Czechy).
Wystawie towarzyszy seminarium związane z tematyką ludową i tradycjami kulinarnymi pogranicza polsko-czeskiego.
Wśród Wystawców przeprowadzone są konkursy na "Najciekawsze stoisko wystawowe" oraz o tytuł "Najlepszej potrawy regionalnej".

Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko Czeskiego patronatem honorowym corocznie obejmuje Marszałek  Województwa Opolskiego, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.
Patronat medialny nad wydarzeniem każdego roku sprawują: Radio Opole S.A., Nowa Trybuna Opolska, Tygodnik Prudnicki oraz Telewizja Kablowa Prudnik.

Udział twórców ludowych w Wystawie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Alina Foryś - Zastępca Kierownika ds. Promocji
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
tel. + 48 77 4066263
fax. + 48 77 4066228
e-mail: alina.forys@prudnik.pl
www.prudnik.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 24.05.2013r.

środa, 20 marca 2013

Od kwietnia ruszają dotacje dla mikrofirm działających na terenie wiejskim

Punkt Konsultacyjny KSU Izby Rzemieślniczej w Opolu informuje wszystkie osoby potencjalnie zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o możliwości składania wniosków w terminie 15-26 kwietnia br.

O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rozlictwa dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod poniższym linkiem:


czwartek, 14 marca 2013

KONKURS MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU SZANSĄ DLA MIKROFIRM


KONKURS MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU SZANSĄ DLA MIKROFIRM


Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz dziewiąty. Jego celem jest nagradzanie przedsiębiorców prowadzących najmniejsze firmy i tym samym promowanie idei przedsiębiorczości. Wśród dotychczasowych 83 nagrodzonych znalazły się firmy z różnych branż zarówno nowych technologii, jak i oferujących produkty wytwarzane za pomocą tradycyjnych metod. Warto zatem zgłosić swój biznes do konkursu lub informować o nim znajomych. Zbieranie zgłoszeń trwa od 4 marca do 19 kwietnia. 

poniedziałek, 11 marca 2013

Kurs kosztorysowania od podstaw (2 dni, 12h lekcyjnych) - termin 21 -22 marca 2013

W dniach 21 i 22 marca w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy kurs kosztorysowania od podstaw. Kurs prowadzony jest w formie wykładu z warsztatami. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Na zajęciach opracowane zostaną przykładowe trzy przedmiary oraz trzy kosztorysy w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

 Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Pożyczka na innowację


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków PARP.


Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki m.in. na: zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn lub urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego.

Więcej:
Aktualności:

Rusza rządowy program wsparcia przedsiębiorców

05 marca br.  w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego zainaugurowano rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów Jacek Rostowski. Podczas spotkania zostały podpisane umowy z przedstawicielami pięciu banków.

Jak przyznał Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego program gwarancji de minimis dla MŚP stanie się ważnym elementem wsparcia polskiej gospodarki, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które są jej filarem.


Więcej:
Aktualności:

Dziennik Gazeta Prawna: E-zwolnienia nie obejmą małych przedsiębiorstw


Zachęcamy do przeczytania artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej poświęconego elektronicznym drukom zwolnień lekarskich, które mają obowiązywać od 2014 roku. Nowy system ma wyeliminować patologie korzystania ze zwolnień bez uzasadnienia medycznego.

- Zdaniem eksperta Związku Rzemiosła Polskiego Bogusławy Nowak-Turowieckiej te zmiany w żaden sposób nie wpłyną na likwidację nieprawidłowości. Mogą natomiast doprowadzić do tego, że wzrośnie liczba samozatrudnionych.


Więcej:
Gospodarka:

Dziennik Gazeta Prawna o wzroście podatku na rękodzieło

W „DGP” przeczytamy artykuł o podwyżkach podatku VAT. Od kwietnia rękodzieło będzie objęte 23 proc, a nie jak do tej pory 8 proc. podatkiem

Tylko do końca marca hafty, stroje historyczne i ludowe, lalki w strojach regionalnych czy różne wyroby pamiątkarskie mogą być sprzedawane z 8-proc. stawką VAT, jeśli ich producenci uzyskali atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Resort finansów uznał, że stosowanie obniżonej stawki do wyrobów sztuki ludowej jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Związek Rzemiosła Polskiego wielokrotnie bezskutecznie wnioskował o to, aby rząd polski podjął negocjacje z Komisją Europejską na utrzymanie obniżonych stawek.


Więcej:
Gospodarka:

Uwaga przedsiębiorcy!


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nie współpracuje z firmami komercyjnymi sprzedającymi jakiekolwiek wydawnictwa książkowe lub płytowe poświęcone tematyce dotacji.
W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z PARP (lub jednostkami współpracującymi z PARP np. Regionalnymi Instytucjami Finansującymi) albo podszywając się pod pracowników PARP- Agencja oświadcza, że nigdy nie współpracowała i nie współpracuje z takimi firmami.


Więcej:
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

Targi Eco-Trend


We Wrocławiu 18-19 maja odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologiczne Eco-Trend. To kompleksowa impreza poświęcona szeroko pojętemu  ekologicznemu stylowi życia. Zgromadzi producentów, dystrybutorów oraz sklepy, mające w swojej ofercie rozwiązania proekologiczne dla biznesu i ekologicznego życia codziennego.

Targom towarzyszyć będzie część edukacyjno – naukowa, czyli cykl wykładów i szkoleń,
pokazujących, dlaczego warto żyć eco i jak to zrobić.

Więcej:
Organizacje i firmy rzemieślnicze:
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=5247

czwartek, 7 marca 2013

Zapraszamy na dyżur konsultanta KSU do Prudnika


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 marca 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 6 marca 2013

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Złota Ziemia"

Regionalny Punkt Konsultacyjny informuje, że w terminie od 04 marca do 26 marca br. Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia" działająca na obszarze gmin: Grodków, Skoroszyce, Pakosławice oraz Kamiennik prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski przyjmuje biuro Lokalnej Grupy Działania, ul. Elsnera  15, Grodków.

Szczegółowe informacje o naborze pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/prow_os/000_2013/08_opolskie/04_311_ZLOTA_ZIEMIA/ogloszenie_o_naborze.pdf

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie LGD: http://www.zlotaziemia.org