poniedziałek, 11 marca 2013

Pożyczka na innowację


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków PARP.


Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki m.in. na: zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn lub urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego.

Więcej:
Aktualności: