wtorek, 26 marca 2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. problemów administracyjno-prawnych związanych z podejmowaniem działalności gosp.

Opolska Regionalna Sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zapraszają uczestników II naboru projektu "PO KLucz do biznesu 2!" na spotkanie informacyjne dot. problemów administracyjno-prawnych związanych z podejmowaniem działalności oraz z początkowym etapem jej prowadzenia.
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2013 r. o godzinie 10 w sali im Eugeniusza Kantora, na I piętrze w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55.
Tematyka spotkania:
  • jak krok po kroku założyć własną firmę, dobierając jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania;
  • jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej i jak je przygotować;
  • jakie obowiązki rejestracyjne czekają przyszłych przedsiębiorców: w organie rejestrującym - ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych i innych;
  • jaki jest orientacyjny czas potrzebny na założenie firmy;
  • jakie opłaty związane z rejestracją firmy czekają na przedsiębiorców;
  • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na rozwój firmy;
  • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Po spotkaniu będzie możliwość:
  • skorzystania z indywidualnego wsparcia w zakresie rejestracji działalności gospodarczej przez internet;
  • wypełnienia formularzy rejestracyjnych do przedłożenia w organie ewidencyjnym;
  • ustalenia przyszłego terminu indywidualnego spotkania celem uzyskania pomocy w tym zakresie.

Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowych informacji na temat spotkania oraz wsparcia indywidualnego udziela Koordynator Regionalny PK KSU, Pan Rafał Koszyk, tel 77 4543173 w. 24, e-mail: rafal.koszyk@izbarzem.opole.pl.