czwartek, 4 kwietnia 2013

Ankieta dotycząca kontroli działalności gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej zwaną ustawą SDG). Na podstawie oceny jej wpływu na sferę przedsiębiorczości Ministerstwo podejmuje inicjatywy zmierzające do dostosowywania przepisów do sytuacji rynkowej, w tym do równoważenia oczekiwań przedsiębiorców oraz potrzeb organów administracji. Zmiana przepisów powinna prowadzić do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej. 
Obecnie, w oparciu o dane ankietowe, zbiera informacje nt. doświadczeń przedsiębiorców z przeprowadzonych w ich firmach kontrolach.   Celem ankiety ma być dokonanie oceny stopnia uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców. Uzyskane informacje od przedsiębiorców pozwolą na określenie potrzeby i zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie kontroli. 
Ankieta jest anonimowa a pozyskane informacje posłużą do zbiorczego opracowania statystycznego. 
 
Badanie realizuje Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa  Gospodarki.

Ankieta dotyczy kontroli przeprowadzonych w latach 2010-2012.
 
Ankieta będzie aktywna do 19 kwietnia 2013 r.  http://www.mg.gov.pl/node/17872