piątek, 26 kwietnia 2013

Poręczenia kredytów i pożyczek w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych od maja 2013 bez prowizji

Począwszy od miesiąca maja 2013 r. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Fundusz) uruchamia korzystną, preferencyjną linię poręczeniową dla kredytów i pożyczek obrotowych celowych (np. na zakup materiałów do produkcji, towarów itp) i inwestycyjnych – poręczenia na rozwój za 0% - udzielaną przez wybraną grupę banków na rzecz mikro, małych i średnich firm z terenu województwa opolskiego. Fundusz nie będzie pobierał żadnych opłat od poręczeń udzielanych w ramach tej linii. Zastosowanie powyższego rozwiązania jest możliwe dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz zgody Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest ono oczekiwaną przez przedsiębiorców z województwa opolskiego formą wsparcia dla przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Poręczenia udzielane są w ramach wsparcia firm oferowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach wsparcia udzielanego dla instrumentów inżynierii finansowej. Oferta poręczeń w formule 0 % będzie dostępna w sieciach banków, które wcześniej podpisały umowę o współpracy z Funduszem.

Poręczenia będą udzielane ze środków dotacji RPO WO na lata 2007-2013 w ramach limitu pomocy de minimis. Dużym ułatwieniem zarówno dla naszych przedsiębiorców jest fakt, że dokumentację w zakresie pomocy de minimis Fundusz, mający kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie, przygotowuje razem z przedsiębiorcą. Ponadto istnieje możliwość wsparcia w zakresie wypełnienia dokumentacji w ramach nieodpłatnego systemu informacji realizowanego przez Regionalny Punkt Krajowego Systemu Usług PARP przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Informacje o tej korzystnej ofercie przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpośrednio w Funduszu, na jego stronie internetowej www.orfpk.opole.pl, za pomocą poczty elektronicznej biuro@orfpk.opole.pl oraz w bankach współpracujących, Opolskiej Izbie Gospodarczej www.oig.opole.pl oraz Punktach Informacyjnych Krajowego Systemu Usług PARP przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu www.opolskie.ksu.parp.gov.pl.