czwartek, 25 kwietnia 2013

Projekt pn. „Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego”

Opolska Izba Gospodarcza w partnerstwie z Biurem Doradczym Dobry Projekt, w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizuje projekt pn. „Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego oraz prudnickiego”
Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w w w/w powiatach poprzez zapewnienie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym. Planowana liczba uczestników to 60 osób, w tym 24 kobiety. Planowana liczba osób, które otrzymają dotacje to 30. Ponadto 30 osób będzie mogło otrzymać podstawowe a 15 przedłużone wsparcie pomostowe w wymiarze 1000,00 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje o projekcie będą publikowane na stronie www.oig.opole.pl.
Ponadto do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Biura Projektu:
nr tel. 774417668/9