czwartek, 4 kwietnia 2013

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) we współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu (COIE w OCRG), Regionalnym Punktem Konsultacyjnym Krajowego Systemu Usług (PK KSU) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu i Opolskim Oddziałem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprasza przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego na
bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania wsparcia w ramach:
  • Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń,
  • usług świadczonych przez COIE w OCRG dot. możliwości inwestycyjnych dla MŚP
    w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa opolskiego oraz wsparcia eksportowego dla MŚP,

  • usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez PK KSU,
  • oferty BGK w formie gwarancji de minimis dla przedsiębiorców.
Spotkanie będzie miało miejsce 16 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali A Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.

Celem spotkania jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania zarówno bezzwrotnego, jak i zwrotnego wsparcia na rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem ww. działań/świadczeniem ww. usług.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl.