piątek, 19 kwietnia 2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w dniu 24.04.2013r.

Punkt Konsultacyjny KSU w Izbie Rzemieślniczej w Opolu we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Opolu zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego na bezpłatne spotkanie informacyjne , które odbędzie się w dniu 24.04.2013r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Celem spotkania jest przybliżenie przedsiębiorcom możliwości uzyskania wsparcia w ramach:
 • bezpłatnych usług informacyjnych oraz usług doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne KSU działające w woj. Opolskim,
 • nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,
 • poręczeń kredytowych oferowanych przez Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zaplanowanych w najbliższych czasie naborów wniosków o dotację.

  PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO:

  08.45-09.00 Rejestracja uczestników

  09.00-09.40 Pomoc informacyjno-doradcza w zakresie opieki dla przedsiębiorców w początkowej fazie ich funkcjonowania na rynku (Rafał Koszyk - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)

  09.40-10.20 Przedstawienie oferty Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu w formie pożyczek dla przedsiębiorców udzielanych w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) ( przedstawiciel Fundacji)

  10.20-10.45 Przedstawienie oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (ORFPK) w formie poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007-2013 ( przedstawiciel ORFPK)

  10.45-11.45 Przedstawienie zakresu działań sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w regionie jak też możliwości aplikowania przedsiębiorców o dotacje w ramach aktualnie uruchamianych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Przedstawiciel GPIFE)

  11.45 Dyskusja, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji 


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Punktem Konsultacyjnym KSU pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź e-mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl