piątek, 24 maja 2013

31 maja rusza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
• limit dostępnych środków: 830 723 zł
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD –
8 pkt, tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

II. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi”
• limit dostępnych środków: 1 192 370,92 zł
• minimalne wymagania do wyboru operacji: 8 pkt, tj. 34,78% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji

Termin składania wniosków: 31.05.2013 r. – 14.06.2013 r

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr. 77 461 12 28

Więcej szczegółów także na : http://www.krainadinozaurow.pl/