piątek, 17 maja 2013

Finał Konkursu BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych

W dniu 15.05.2023r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych "Bezpiecznie od startu".

Jak co roku konkurs adresowany jest do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. A jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Zwyciężyła reprezentantka Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Reprezentanci Izby Rzemieślniczej w Opolu, uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym zajęli następujące lokaty:  Piotr Popiołek - III, Sebastian Prochota - IV, a drużynowo I miejsce.

Serdecznie gratulujemy!