środa, 8 maja 2013

Rozpoczęccie realizacji projektu pn: „Wsparcie kompetencji na starcie"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu pn:  „Wsparcie kompetencji na starcie".

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób niezatrudnionych  w wieku 15 – 30 lat zamieszkałych w woj. opolskim poprzez udział w szkoleniach zawodowych z modułem języka niemieckiego oraz stażach u pracodawców.


 Pracodawcy którzy zgłoszą się do współpracy, mogą zyskać:
-  przeszkolonego pracownika zgodnie z potrzebami Państwa Firmy
-  bezkosztowe przyjęcie stażysty na okres 6 miesięcy
-  możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika

W ramach projektu zapewniamy:
-  stażyście i nowo zatrudnionemu pracownikowi wsparcie asystenta pracy (jobcoach’a)
-  bezkosztowy staż  - pracodawca nie ponosi kosztów związanych z przyjęciem stażysty
-  możliwość sprawdzenia przyszłego pracownika - staż odbywa się na podstawie trójstronnej umowy bez konieczności nawiązywania stosunku pracy

W związku z powyższym przesyłamy Państwu formularz ankiety,  z prośba o przekazanie pracodawcom z którymi Państwo współpracujecie prosimy aby pracodawcy zainteresowani pozyskaniem stażysty wypełnili ankietę,
-  na jakie stanowiska stażowe chcieliby  przyjąć tą osobę a także
-  na jakie szkolenie moglibyśmy skierować przyszłego stażystę.

Zarówno koszty stażu jak i szkolenia finansowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Bardzo prosimy o przekazanie pracodawcom z którymi Państwo współpracujecie, aby wypełnili załączoną ankietę i odesłali ją faxem na nr 77 44 17 177 lub po zeskanowaniu drogą email na adres: s.krajewski@wup.opole.pl

Dzięki ankiecie dopiszemy zainteresowane firmy ddo bazy pracodawców, którym będziemy mogli zaproponować ofertę stażu i do których będziemy mogli skierować uczestników naszego projektu.

Projekt realizowany wspólnie  z niemieckim Partnerem Handwerskammer Mannheim    Rhein – Neckar – Odenwald (część uczestników odbędzie praktyki w Niemczech)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardzo dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i udzieloną pomoc.

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt.

Sebastian Krajewski
Specjalista ds. staży i pośrednictwa pracy

Tel. 77 44 16 712


Ankieta dla pracodawców
ulotka_pracodawcy