poniedziałek, 27 maja 2013

Zapraszamy beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" do skorzystania z pomocy w przygotowaniu wniosku o uzyskanie wsparcia pomostowego

Punkt Konsultacyjny Izby Rzemieślniczej w Opolu zaprasza beneficjentów projektu "POKLucz do biznesu 2!" do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie bezpłatnego przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu.
Najbliższy nabór wniosków: 27 maja - 07 czerwca br.

Osoby chcące skorzystać z ww. wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 453 64 31 w celu umówienia się na spotkanie.