czwartek, 27 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Będą zmiany w OFE?

Ministerstwo Pracy oraz Finansów przygotowały przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Zdaniem Ministrów, głównym wnioskiem płynącym z przeglądu jest konieczność gruntownej reformy otwartych funduszy emerytalnych. W grę wchodzą trzy propozycje zmian: likwidacja obligacyjnej części OFE, dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.
W ramach przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego przeanalizowano skutki reformy dla bezpieczeństwa i wysokości przyszłych emerytur, a także jej wpływ na finanse publiczne, rynek kapitałowy i wzrost gospodarczy.
Zespół ekspertów MPiPS i MF przeanalizował 9 rekomendacji zmian, które rozwiązywałyby problemy zidentyfikowane w czasie przeglądu. Odrzucono następujące warianty: stopniowego wygaszania kapitałowej części systemu, całkowitej jej likwidacji, braku jakichkolwiek zmian, zawieszenia składki przekazywanej do OFE, powrotu do składki przekazywanej do OFE w wysokości 7,3%, programowanej wypłaty emerytur.
Ministrowie zarekomendowali przekazanie do konsultacji społecznych trzech propozycji zmian:
- likwidację obligacyjnej części OFE,
- dobrowolność udziału w OFE,
- dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.
Wyboru ostatecznego rozwiązania rząd dokona po zakończeniu konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej 30 dni.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.