piątek, 28 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu przygotowane zostało badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców.
Celem projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości. W ankiecie przedsiębiorcy mogą wyrazić opinię na temat projektowanej ustawy.

Źródło: www.bcc.org.pl, www.parp.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.