środa, 26 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Każdy ma prawo - mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego to serwis internetowy, który zawiera informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie.
Internetowa mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego powstała jako wyszukiwarka pomocy prawnej i korzysta z zebranej dotychczas wiedzy o podmiotach udzielających takiej pomocy w Polsce. Mapa obejmuje ponad 5.000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące bezpłatnej pomocy prawnej.
Wyszukiwać można zarówno wg lokalizacji, jak i rodzaju instytucji. Ujęto instytucje zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wyszukiwanie podmiotów możemy zawęzić na przykład tylko do granic województwa albo miasta. To jednak nie jedyna innowacja jaka została przewidziana w serwisie. Jej ważnym elementem jest też wyszukiwarka wg rodzaju problemu. Dzięki niej szybciej znajdziemy pomoc adekwatną do naszego przypadku.
Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom weryfikację zamieszczonych w niej treści oraz pozwala zgłosić nową instytucję do bazy.
Mapa opracowana została w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Adres strony: www.mapaporadnictwa.org
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.